LastName

Field.LastName field

Standardfälttexten är “Efternamn”.

public static readonly Field LastName;

Se även