To

Field.To field

Standardfälttexten är “Till”.

public static readonly Field To;

Se även