APNG

FileType.APNG field

Animated Portable Network Graphic (.apng) är en förlängning av PNG-format som stöder animering. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType APNG;

Se även