SevenZip

FileType.SevenZip field

7Zip (.7z, .7zip) är gratis arkivering med öppen källkod med LZMA- och LZMA2-komprimering. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType SevenZip;

Se även