VST

FileType.VST field

Visio Drawing Template (.vst) är vektorbildfiler skapade med Microsoft Visio och fungerar som mall för att skapa ytterligare filer. Dessa mallfiler är i binärt filformat och innehåller standardlayout och inställningar som används för att skapa nya Visio-ritningar. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VST;

Se även