VCF

FileType.VCF field

vCard-fil (.vcf) är ett digitalt filformat för att lagra kontaktinformation. Formatet används ofta för datautbyte bland populära program för informationsutbyte. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VCF;

Se även