DWT

FileType.DWT field

AutoCAD Drawing Template (.dwt) är en AutoCAD ritmallsfil som används som start för att skapa ritningar som kan sparas som DWG-filer. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType DWT;

Se även