PDF

FileType.PDF field

Portable Document Format File (.pdf) är en typ av dokument som skapades av Adobe redan på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType PDF;

Se även