SVGZ

FileType.SVGZ field

Scalable Vector Graphics File (.svgz) är en Scalar Vector Graphics-fil som använder XML-baserat textformat, komprimerat av GZIP för att beskriva utseendet på en bild. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType SVGZ;

Se även