VB

FileType.VB field

Visual Basic Project Item File (.vb) är en källkodsfil skapad i Visual Basic-språket som skapades av Microsoft för utveckling av .NET-applikationer. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VB;

Se även