BMP

FileType.BMP field

Bitmappsbildfil (.bmp) används för att lagra digitala bitmappsbilder. Dessa bilder är oberoende av grafikkort och kallas även enhetsoberoende bitmapps (DIB) filformat. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType BMP;

Se även