ODG

FileType.ODG field

OpenDocument Graphic File (.odg) används av Apache OpenOffices Draw-applikation för att lagra ritelement som en vektorbild. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType ODG;

Se även