DXF

FileType.DXF field

Drawing Exchange Format File (.dxf) är en taggad datarepresentation av AutoCAD-ritningsfil. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType DXF;

Se även