VSD

FileType.VSD field

Visio Drawing File (.vsd) är ritningar skapade med Microsoft Visio-applikationen för att representera olika grafiska objekt och sammankopplingen mellan dessa. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VSD;

Se även