XZ

FileType.XZ field

XZ-fil (.xz) är arkivkomprimerad en komprimeringsalgoritm med hög kvot baserad på LZMA-algoritmen. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType XZ;

Se även