GIF

FileType.GIF field

Graphical Interchange Format File (.gif) är en typ av mycket komprimerad bild. För varje bild tillåter GIF vanligtvis upp till 8 bitar per pixel och upp till 256 färger är tillåtna över hela bilden. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType GIF;

Se även