PPSM

FileType.PPSM field

PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide (.ppsm) representerar Macro-enabled Slide Show-filformat skapat med Microsoft PowerPoint 2007 eller högre. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType PPSM;

Se även