JP2

FileType.JP2 field

JPEG 2000 Core Image File (.jp2) är ett bildkodningssystem och en toppmodern bildkomprimeringsstandard. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType JP2;

Se även