GZ

FileType.GZ field

Gnu Zipped File (.gz) är komprimerade filer skapade med gzip-komprimeringsprogrammet. Den kan innehålla flera komprimerade filer och används ofta på UNIX- och Linux-system. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType GZ;

Se även