HTM

FileType.HTM field

Hypertext Markup Language File (.htm) är tillägget för webbsidor som skapats för visning i webbläsare. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType HTM;

Se även