POT

FileType.POT field

PowerPoint-mall (.pot) representerar Microsoft PowerPoint-mallfiler skapade av PowerPoint 97-2003-versioner. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType POT;

Se även