TAR

FileType.TAR field

Consolidated Unix File Archive (.tar) är arkiv skapade med Unix-baserat verktyg för att samla in en eller flera filer. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType TAR;

Se även