DOCM

FileType.DOCM field

Word Open XML Macro-Enabled Document (.docm) är ett Microsoft Word 2007 eller högre genererat dokument med förmågan att köra makron. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType DOCM;

Se även