TIFF

FileType.TIFF field

Tagged Image File Format (.tiff) representerar rasterbilder som är avsedda för användning på en mängd olika enheter som överensstämmer med denna filformatstandard. Den kan beskriva bilevel-, gråskala-, palett-färg- och fullfärgsbilddata i flera färgrymder. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType TIFF;

Se även