VDX

FileType.VDX field

Visio Drawing XML-fil (.vdx) representerar alla ritningar eller diagram som skapats i Microsoft Visio, men som sparats i XML-format har filtillägget .VDX. En Visio-ritnings-XML-fil skapas i Visio-programvaran, som är utvecklad av Microsoft. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VDX;

Se även