VSS

FileType.VSS field

Visio Stencil File(.vss) är stencilfiler skapade med Microsoft Visio 2007 och tidigare. Stencilfiler tillhandahåller ritobjekt som kan inkluderas i en .VSD Visio-ritning. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VSS;

Se även