XLSM

FileType.XLSM field

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet (.xlsm) är en typ av kalkylbladsfiler som stöder makron. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType XLSM;

Se även