CHM

FileType.CHM field

Microsoft Compiled HTML Help File (.chm) är ett välkänt format för HELP-dokument (dokumentation till vissa program). Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType CHM;

Se även