DJVU

FileType.DJVU field

DjVu Image (.djvu) är ett grafikfilformat avsett för skannade dokument och böcker, särskilt de som innehåller en kombination av text, teckningar, bilder och fotografier. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType DJVU;

Se även