XLT

FileType.XLT field

Microsoft Excel-mall (.xlt) är mallfiler skapade med Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Microsoft Office 97-2003 stödde att skapa nya XLT-filer samt att öppna dessa. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType XLT;

Se även