TARGZ

FileType.TARGZ field

Consolidated Unix File Archive (.tgz, .tar.gz) är arkiv skapade med Unix-baserat verktyg för att samla in en eller flera filer. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType TARGZ;

Se även