MOBI

FileType.MOBI field

Mobipocket eBook (.mobi) är ett av de mest använda e-boksfilformaten. Formatet är en förbättring av det gamla OEB-formatet (Open Ebook Format) och användes som proprietärt format för Mobipocket Reader. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType MOBI;

Se även