JPG

FileType.JPG field

JPEG-bild (.jpg) är en typ av bildformat som sparas med metoden för förlustkomprimering. Utdatabilden, som ett resultat av komprimering, är en kompromiss mellan lagringsstorlek och bildkvalitet. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType JPG;

Se även