FromMediaType

FileType.FromMediaType method

Mappar filmediatyp till filtyp, t.ex. “applikation/pdf” kommer att mappas tillPDF .

public static FileType FromMediaType(string mediaType)
Parameter Typ Beskrivning
mediaType String Filmediatyp t.ex. applikation/pdf.

Returvärde

Returnerar motsvarande mediatyp när den hittas, annars returnerar standardUnknown filtyp.

Se även