ODS

FileType.ODS field

OpenDocument Spreadsheet (.ods) står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType ODS;

Se även