MPP

FileType.MPP field

Microsoft Project File (.mpp) är Microsoft Project-datafil som lagrar information relaterad till projektledning på ett integrerat sätt. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType MPP;

Se även