BZ2

FileType.BZ2 field

Bzip2 Compressed File (.bz2) är komprimerade filer som genereras med BZIP2 open source-komprimeringsmetoden, mestadels på UNIX- eller Linux-system. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType BZ2;

Se även