PPT

FileType.PPT field

PowerPoint-presentation (.ppt) representerar en PowerPoint-fil som består av en samling bilder för visning som bildspel. Den anger det binära filformatet som används av Microsoft PowerPoint 97-2003. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType PPT;

Se även