CS

FileType.CS field

C# källkodsfil (.cs) är en källkodsfil för programmeringsspråket C#. Introducerad av Microsoft för användning med .NET Framework. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType CS;

Se även