J2K

FileType.J2K field

JPEG 2000 Code Stream (.j2k) är en bild som komprimeras med hjälp av wavelet-komprimering istället för DCT-komprimering. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType J2K;

Se även