PST

FileType.PST field

Outlook Personal Information Store File (.pst) representerar Outlook Personal Storage Files (även kallad Personal Storage Table) som lagrar olika användarinformation. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType PST;

Se även