XLSB

FileType.XLSB field

Excel binära kalkylblad (.xlsb) anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehåll i Excel-arbetsboken. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType XLSB;

Se även