WMF

FileType.WMF field

Windows Metafile (.wmf) representerar Microsoft Windows Metafile (WMF) för lagring av vektor- och bitmappsbilddata. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType WMF;

Se även