STL

FileType.STL field

Stereolithography File (.stl) är ett utbytbart filformat som representerar 3-dimensionell ytgeometri. Filformatet finner sin användning inom flera områden som snabb prototypframställning, 3D-utskrift och datorstödd tillverkning. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType STL;

Se även