FromStream

FromStream(Stream)

Upptäcker filtyp genom att läsa filsignaturen.

public static FileType FromStream(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.

Se även


FromStream(Stream, string)

Upptäcker filtyp genom att läsa filsignaturen.

public static FileType FromStream(Stream stream, string password)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
password String Lösenordet för att öppna filen.

Se även


FromStream(Stream, ILogger)

Upptäcker filtyp genom att läsa filsignaturen.

public static FileType FromStream(Stream stream, ILogger logger)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
logger ILogger Loggaren.

Returvärde

Returnerar filtyp om den upptäcktes framgångsrikt annars returnerar standardUnknown filtyp.

Se även


FromStream(Stream, string, ILogger)

Upptäcker filtyp genom att läsa filsignaturen.

public static FileType FromStream(Stream stream, string password, ILogger logger)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
password String Lösenordet för att öppna filen.
logger ILogger Loggaren.

Returvärde

Returnerar filtyp om den upptäcktes framgångsrikt annars returnerar standardUnknown filtyp.

Se även