CGM

FileType.CGM field

Computer Graphics Metafile (.cgm) är ett gratis, plattformsoberoende, internationellt standardmetafilformat för lagring och utbyte av vektorgrafik (2D), rastergrafik och text. CGM använder ett objektorienterat tillvägagångssätt och många funktioner för bildproduktion. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType CGM;

Se även