MSG

FileType.MSG field

Outlook Mail Message (.msg) är ett filformat som används av Microsoft Outlook och Exchange för att lagra e-postmeddelanden, kontakter, möten eller andra uppgifter. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType MSG;

Se även