NUMBERS

FileType.NUMBERS field

Apple-nummer representerar Excel som binärt filformat. Sådana filer kan skapas av Apples nummerapplikation. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType NUMBERS;

Se även