OST

FileType.OST field

Outlook Offline Data File (.ost) representerar användarens postlådedata i offlineläge på lokal dator vid registrering med Exchange Server med Microsoft Outlook. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType OST;

Se även