HTML

FileType.HTML field

Hypertext Markup Language File (.html) är tillägget för webbsidor som skapats för visning i webbläsare. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType HTML;

Se även